×
Sizi Arayalım
×

 
SİZİ ARAYALIM
Formu doldurun sizi arayalım
 
KVKK aydınlatma metnini okudum, onaylıyorum.

×

 

KİŞİSEL VERİ KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME METNİ

 

AŞOĞLU GRUP İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ LTD Şirketi olarak, siz değerli müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Kurumumuza iletmiş olduğunuz veya Kurumumuzun usül ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Kurumumuz AŞOĞLU GRUP İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ LTD ŞİRKETİ Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Mevzuat kapsamında faaliyet alanımız kapsamında işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla ve diğer nedenlerle kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Kurumumuzun iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir. Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Kurumumuza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Kurumumuzca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

 

FORMU DOLDURUN
 
 
 

Aydın Plaza

 
 
 

Uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak uygulanan ve ofis yaşamının yeni gerekliliklerine cevap veren Aydın Plaza Sakarya’nın ticari merkezi olarak sayılan Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde konumlanarak kentin ana ulaşım akslarına yakınlığı ile dikkat çekiyor. 2019 yılında tamamlanan 32 ofis 7 mağaza kapasiteli iş merkezi 40 araçlık açık otopark seçeneğiyle de tercih edilebilirlik düzeyini her gün katlanarak artırmaktadır. Tüm detayları, sizlere rahat bir çalışma ortamı yaratmak için tasarlanan Aydın Plaza’da iş yaşantınızı başka bir boyuta çıkarmanız mümkün.

 
 

PLANLAMA: 2017 

İNŞAAT BAŞLANGICI: 2018

TAMAMLANMA: 2019
 

YER: Serdivan

TAMAMLANMA TARİHİ: 2019

KULLANIM: Ofis + Ticaret

İNŞAAT ALANI: 5100 m2

KİRALANABİLİR ALAN: 3750 m2

5100 m² Kapalı Alan

İklimlendirme Özelliği 

Birleştirilebilir Ve Bölünebilir Üniteler
  
Açılabilir Pencereler

Yüksek Tavanlar

Ses Geçirmeyen Camlar

1 Asansör

40 Araçlık Açık Otopark 

Özel Güvenlik  

Serdivan Büyükşehir Belediyesi  2 dk.

Avm      1 dk.

Toplu Taşıma     1 dk.

Yeni Camii    10 dk.

Çark Caddesi    5 dk.

Otoban    10 dk.

Sapanca    15 dk.

Hastane    5 dk

 
 
 
 
 
 
Aydın Plaza
 
 
 
 
 
Aşoğlu Grup   Tüm Hakları Saklıdır 2022
WEB TASARIM VE UYGULAMA   Proweb Mühendislik
/asoglugroup